Over Aloys van der ​Schot

Wie is GZ-psycholoog Aloys van der Schot?

Ik ben in 1983 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam met een specialisme in cognitieve psychologie en psychodiagnostiek. Inmiddels ben ik ruim 25 jaar werkzaam als psycholoog en als psychisch hulpverlener in de gezondheidszorg.

Accordion Content

Ik vond het als beginnend psycholoog direct al erg belangrijk om mijn cliënten op de meest effectieve en meeste efficiënte manier te helpen, omdat dit altijd tot meer resultaat in minder behandelingen leidt. Dit heeft ertoe geleid dat ik me constant verder heb ontwikkeld en dat ik als GZ-psycholoog aangesloten ben bij zowel het BIG als bij het NIP.

Kernwaarden van mijn behandelingen:

 
 • Het kunnen aanbieden van een ruim en compleet behandelaanbod met uitgebreide keuze aan behandelmethoden en therapeutische technieken.
 • Zorgen dat u zo min mogelijk behandelingen nodig heeft en dat u zo spoedig als mogelijk vrij bent van uw klacht en weer sterk op uw eigen benen kunt staan. Tevens is het altijd het doel dat uw klacht met wortel en al wordt verwijderd en nooit meer terugkomt.
 • Het bieden van een integere en persoonlijke benadering en het volledig afstemmen van de behandeling op uw persoon en uw voorkeuren.
 

Heeft u een klacht of een vervelend probleem en weet u er even geen raad mee? Weet dan in ieder geval dat de oplossing dichtbij is. U hoeft er uiteraard niet meteen voor te kiezen om bij mij in behandeling te komen. U mag mij ook vrijblijvend uw vraag stellen. Of u kunt uw klacht of probleem even kort aan mij uitleggen. Misschien kan ik u met mijn antwoord al voldoende op weg helpen.

 

Werkwijze van Psychologenpraktijk Den Bosch

Vanuit mijn psychologenpraktijk in Den Bosch bied ik u een groot aanbod aan behandelmethoden om uw klacht effectief aan te pakken.

Accordion Content

Doordat we samen zullen bepalen welke behandelmethode het beste bij u en uw klacht past, heeft u vaak niet veel behandelingen nodig om volledig van uw klacht af te komen.

Behandelmethoden die ik vaak gebruik:

 
 • Adem- en ontspanningstherapie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Directieve therapie
 • EMDR (traumabehandeling, depressietherapie, etc.)
 • Psycho-dynamische therapie (Korte uitvoering)
 • Oplossingsgerichte therapie
 • R.E.T. (Rationeel Emotieve Therapie).
 • Mindfulness therapie
 

Om de effectiviteit van elke behandeling te garanderen maak ik uitsluitend gebruik van protocollaire en evidence-based behandelmethoden. Dit zijn de behandelmethoden die een sterke wetenschappelijke basis hebben en die keer op keer weer bewijzen effectief te zijn.

 

Opleidingen & kwalificaties

Ik ben als GZ-psycholoog lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en sta ingeschreven in het BIG reg

Accordion Content

Hiernaast heb ik de titel “Registerpsycholoog-NIP” en van “erkend Beroepskeuze- en Loopbaanpsycholoog” van het NIP en ben ik NIP gecertificeerd Arbeids-en Organisatiepsycholoog.

Vanuit mijn brede ervaring als psycholoog kan ik u diverse passende en effectieve behandelmethoden aanbieden, waaronder:

 
 • Adem- en ontspanningstherapie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Directieve therapie
 • EMDR therapie
 • Psycho-dynamische therapie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • R.E.T. (Rationeel Emotieve Therapie)
 

Psychologenpraktijk Tilburg is aangesloten bij Cenzo (de landelijke organisatie van psychologen die werkzaam is op het terrein van arbeidsgerelateerde en arbeidsrelevante problemen). De praktijk is daarnaast aangesloten bij Schouten & Nelissen (Instituut voor Management, Organisatie, Training en Opleiding i.r.t. Stress- en burnout-klachten).

Kwaliteitsstatuut

Psychologenpraktijk Den Bosch maakt onderdeel uit van een kwaliteitssysteem dat de continuïteit en de kwaliteit van de zorg bewaakt en waarborgt. Per 1 januari 2017 dienen GGZ-zorgaanbieders een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut te publiceren. Om het Kwaliteitsstatuut van Psychologenpraktijk Den Bosch in te zien, kunt u het document met behulp van het contactformulier opvragen. Of u kunt via de site van Cenzo met de hulp van het logo het Kwaliteitsstatuut downloaden.

Beroepscode

Beroepscode GZ-psycholoog Aloys van der Schot

Op deze pagina staan enkele foto’s van mijn psychologenpraktijk. De praktijk in Tilburg is zeer goed bereikbaar en met behulp van bovenstaande foto’s bovendien ook eenvoudig te vinden.

Accordion Content

Het NIP stelt strenge eisen aan en hanteert strenge voorwaarden voor NIP psychologen. Het NIP houdt toezicht over uitvoering van de werkzaamheden van alle NIP psychologen en is het aanspreekpunt bij klachten en geschillen voor aangesloten psychologen. Het NIP is hierdoor meer dan een beroepsvereniging en geeft een kwaliteitskeurmerk af voor de behandelingen van haar psychologen. Dit kwaliteitskeurmerk wordt tevens erkend door alle zorgverzekeraars, wat blijkt uit het feit dat zij uitsluitend de psychologische behandelingen vergoeden van psychologen en therapeuten die bij het NIP of andere erkende beroepsverenigingen zoals het NVPA en het RBNG zijn aangesloten.

Klachten en geschillen

Bent u ontevreden over ons?

Heeft u vragen of opmerkingen over onze diensten? Bent u ontevreden? Laat het ons alstublieft weten.

Wij gaan graag met u in gesprek en willen er dan samen uit komen.

Het kan zijn dat u – ondanks een gesprek – ontevreden blijft. Of dat u het gesprek liever wilt doen met een onafhankelijk persoon er bij.

Dan kunt u contact opnemen met de klachten-functionaris. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt u bij het indienen en de verdere afhandeling van uw klacht.

Hoe werkt de klachtenfunctionaris?

Stap 1: aanmelden

De eerste stap is het indienen van uw klacht.

Dat gaat via een klachtenformulier. U vindt dit op onze praktijkwebsite of bij www.klachtencompany.nl.

Het ingevulde formulier mailt u vervolgens naar p3nl@klachtencompany.nl of u stuurt het per post naar Klacht&Company, Postbus 3106 2601 DC Delft.

Kunt u zelf niet op internet, vraag dan aan ons of aan Klacht&Company een papieren exemplaar van het klachtenformulier. Nadat u dit heeft ingevuld stuurt u het op naar het hiervoor genoemde adres.

Vindt u het lastig om de klacht goed te omschrijven of wilt u liever eerst overleggen, dan kunt u ook bellen met de klachtenfunctionaris: 088 – 234 1601 of 06 -49 66 53 50.

Stap 2: gesprek

De klachtenfunctionaris luistert naar uw klacht en bespreekt met u wat u wilt en wat passende stappen zijn.

Dat kan bijvoorbeeld een bemiddelingsgesprek tussen u en ons zijn. De klachtenfunctionaris is daarin volkomen onafhankelijk en onpartijdig. Alles wat u met de klachtenfunctionaris bespreekt is vertrouwelijk. Als de klachtenfunctionaris verdere acties onderneemt, is uw instemming daarvoor nodig.

Stap 3: afsluiting

Als alle mogelijke stappen zijn gezet, wordt de uitkomst van de klachtafhandeling schriftelijk vastgelegd. In dit afsluitbericht staan ook de afspraken die zijn gemaakt. Bijvoorbeeld over de oplossing van de klacht of over hoe we in de toekomst met elkaar verder gaan.

Het afsluitbericht moet binnen een termijn van 6 of 10 weken bij u zijn, tenzij met u is afgestemd dat dit langer gaat duren.

Nog niet tevreden met de uitkomst?

Bent u het niet eens met de uitkomst van de klachtafhandeling dan kunt u de zaak voorleggen aan de geschillencommissie.

Deze commissie onderzoekt en beoordeelt uw klacht waarbij beide partijen worden gehoord. De hulpverlener moet zich houden aan de uitkomst van deze geschilprocedure.

Ook als u niet tot overeenstemming komt over een eventuele schadeclaim, kunt u de geschillencommissie vragen om een bindend oordeel.

Informatie over de geschillencommissie (wanneer en waar u hier de klacht kunt indienen en de manier waarop dat moet gebeuren) vindt u in het eerder genoemde afsluitbericht.

Wat zijn de kosten?

Aan het inschakelen van de klachtenfunctionaris zijn voor u géén kosten verbonden.

Schakelt u zelf een bemiddelaar of adviseur in, dan betaalt u uiteraard wel zelf de kosten.

Als u besluit om alsnog naar de geschillencommissie te gaan, betaalt u eenmalig een bedrag aan administratiekosten van € 52,50.

Andere mogelijkheden

Er zijn nog andere mogelijkheden om werk te maken van uw klacht of om daarbij ondersteuning te krijgen

De klachtenfunctionaris kan u daarover informatie geven. U kunt ook navraag doen bij de

Patiëntenfederatie Nederland

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht

Tel: 030 297 0303

Of:

Landelijk Meldpunt Zorg:

Uitsluitend via internet: www.zorgklacht.nl

Uw zorgverlener is aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillenregeling. Deze klachten- en geschillenregeling is opgesteld door P3NL (Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen) in samenwerking met (naam belangenorganisatie van de zorgverlener) en is gericht op de geestelijke gezondheidszorg.

Klachten en geschillen

Bent u ontevreden over ons?

Heeft u vragen of opmerkingen over onze diensten? Bent u ontevreden? Laat het ons alstublieft weten.

Wij gaan graag met u in gesprek en willen er dan samen uit komen.

Het kan zijn dat u – ondanks een gesprek – ontevreden blijft. Of dat u het gesprek liever wilt doen met een onafhankelijk persoon er bij.

Dan kunt u contact opnemen met de klachten-functionaris. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt u bij het indienen en de verdere afhandeling van uw klacht.

Accordion Content

Hoe werkt de klachtenfunctionaris?

Stap 1: aanmelden

De eerste stap is het indienen van uw klacht.

Dat gaat via een klachtenformulier. U vindt dit op onze praktijkwebsite of bij www.klachtencompany.nl.

Het ingevulde formulier mailt u vervolgens naar p3nl@denboschpsycholoog.euklachtencompany.nl of u stuurt het per post naar Klacht&Company, Postbus 3106 2601 DC Delft.

Kunt u zelf niet op internet, vraag dan aan ons of aan Klacht&Company een papieren exemplaar van het klachtenformulier. Nadat u dit heeft ingevuld stuurt u het op naar het hiervoor genoemde adres.

Vindt u het lastig om de klacht goed te omschrijven of wilt u liever eerst overleggen, dan kunt u ook bellen met de klachtenfunctionaris: 088 – 234 1601 of 06 -49 66 53 50.

Stap 2: gesprek

De klachtenfunctionaris luistert naar uw klacht en bespreekt met u wat u wilt en wat passende stappen zijn.

Dat kan bijvoorbeeld een bemiddelingsgesprek tussen u en ons zijn. De klachtenfunctionaris is daarin volkomen onafhankelijk en onpartijdig. Alles wat u met de klachtenfunctionaris bespreekt is vertrouwelijk. Als de klachtenfunctionaris verdere acties onderneemt, is uw instemming daarvoor nodig.

Stap 3: afsluiting

Als alle mogelijke stappen zijn gezet, wordt de uitkomst van de klachtafhandeling schriftelijk vastgelegd. In dit afsluitbericht staan ook de afspraken die zijn gemaakt. Bijvoorbeeld over de oplossing van de klacht of over hoe we in de toekomst met elkaar verder gaan.

Het afsluitbericht moet binnen een termijn van 6 of 10 weken bij u zijn, tenzij met u is afgestemd dat dit langer gaat duren.

Nog niet tevreden met de uitkomst?

Bent u het niet eens met de uitkomst van de klachtafhandeling dan kunt u de zaak voorleggen aan de geschillencommissie.

Deze commissie onderzoekt en beoordeelt uw klacht waarbij beide partijen worden gehoord. De hulpverlener moet zich houden aan de uitkomst van deze geschilprocedure.

Ook als u niet tot overeenstemming komt over een eventuele schadeclaim, kunt u de geschillencommissie vragen om een bindend oordeel.

Informatie over de geschillencommissie (wanneer en waar u hier de klacht kunt indienen en de manier waarop dat moet gebeuren) vindt u in het eerder genoemde afsluitbericht.

Wat zijn de kosten?

Aan het inschakelen van de klachtenfunctionaris zijn voor u géén kosten verbonden.

Schakelt u zelf een bemiddelaar of adviseur in, dan betaalt u uiteraard wel zelf de kosten.

Als u besluit om alsnog naar de geschillencommissie te gaan, betaalt u eenmalig een bedrag aan administratiekosten van € 52,50.

Andere mogelijkheden

Er zijn nog andere mogelijkheden om werk te maken van uw klacht of om daarbij ondersteuning te krijgen

De klachtenfunctionaris kan u daarover informatie geven. U kunt ook navraag doen bij de

Patiëntenfederatie Nederland

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht

Tel: 030 297 0303

Of:

Landelijk Meldpunt Zorg:

Uitsluitend via internet: www.zorgklacht.nl

Uw zorgverlener is aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillenregeling. Deze klachten- en geschillenregeling is opgesteld door P3NL (Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen) in samenwerking met (naam belangenorganisatie van de zorgverlener) en is gericht op de geestelijke gezondheidszorg.

 
 

Stel mij gerust uw vraag

 • contactformulier op deze website in te vullen.
 • Mij een berichtje te sturen via: denboschpsycholoog@gmail.com. Tevens kunt u mij altijd telefonisch bereiken.